• slidebg1
  Kancelaria Adwokacka
  Roman Bebak

O Kancelarii

My photo

Roman Bebak

Adwokat

Kancelaria adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Udzielamy bieżących porad prawnych i konsultacji, sporządzamy opinie prawne oraz przygotowujemy wszelkie pisma procesowe: pozwy, wnioski, wezwania do zapłaty, apelacje, kasacje, zażalenia, skargi, wnioski o wznowienie postępowania i inne środki zaskarżania w postępowaniu procesowym i nieprocesowym.

Zapewniamy obronę klientów w postępowaniach karnych i reprezentujemy interesy osób pokrzywdzonych, występując w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych obok prokuratora. Podejmujemy obronę z urzędu w sprawach karnych i cywilnych – na mocy postanowienia Sądów.

 • Telefon : +48 75 752 60 67
 • E-Mail : adwokat.bebak.roman@gmail.com
 • Strona www : www.adwokat-bebak.pl
 • Adresse : aleja Wojska Polskiego 58/4, 58-500 Jelenia Góra

Zakres USŁUG

prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym sądowym
 • obrona w postępowaniu wykonawczym
 • sprawy o wykroczenia i przestępstwa określone w kodeksach karnym, wykroczeń i innych ustawach
 • w szczególności w obronach w sprawach wypadków drogowych

prawo cywilne

 • występowanie w procesie sądowym o odszkodowanie i zadośćuczynienie związane z wypadkami drogowymi, likwidacja szkód
 • procedury sądowe w postępowaniu procesowym i nieprocesowym
 • sprawy o uregulowanie własności nieruchomości, dotyczące współwłasności, znoszenie i podział współwłasności
 • ochrona prawa własności i prawa posiadania
 • zasiedzenie własności nieruchomości
 • spory wynikające z umów najmu i umów dzierżawy
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o roszczenia z umów sprzedaży i darowizn, odwołanie darowizny
 • sprawy spadkowe, stwierdzenie nabycia praw do spadku, podział majątku spadkowego

prawo rodzine

 • sprawy rozwodowe i podział wspólnego majątku małżeńskiego
 • rozliczenie i podział majątku powstałego w konkubinacie
 • sprawy o ustalenie ojcostwa i uregulowanie wykonywania władzy rodzicielskiej, kontakty rodziców z dziećmi

Doświadczenie

 • obecnie
 • prowadzenie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej

  1990 do dzisiaj
 • kontynuacja pracy w zawodzie w Zespole Adwokackim w Jeleniej Górze

  od 1988
 • praktyka w zawodzie adwokata rozpoczęta w Zespole Adwokackim nr 1 w Kłodzku

  od 1973
 • odbycie 3-letniej aplikacji adwokackiej uwieńczoną egzaminem adwokackim

  1968 - 1971
 • 2-letnią aplikacja sądową ukończona egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu

  1966 - 1968
 • studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

  1960 - 1965

Kontakt

aleja Wojska Polskiego 58/4, 58-500 Jelenia Góra

+48 75 752 60 67

Wyślij wiadomość